תורתנו אוֹמנותנו

תורה, אומנות, ומה שביניהם - יונה ארזי, ארי אלון

הביטוי "תורתו אומנותו" מזוהה בתודעה הישראלית עם החוק הידוע לשמצה הפוטר בחורי ישיבות רבניות משירות צבאי. זיהוי זה מגמד ומצמצם הן את ה"תורה" על כל הסתעפויותיה והן את ה"אומנות".
באתר זה נתרום את חלקנו לחילוצם של שני המושגים המכוננים הללו מהמקום הצר והמצומצם שבו הם לכודים. נפתח חלונות משמעות מרובים ככל האפשר ונחלן את התורה ואת האומנות לקיים מה שנאמר "וברפאי את מקדש ה' ההרוס ארחיבה יריעותיו ואקרע לו חלוני". (ח.נ. ביאליק)

בשפת התורה כמו משולבים חוק והגות, סיפורים, אגדות מדרשים ומשלים בשנים האחרונות שפת התורה מתחדשת - ההיררכיה הרבנית שכה אפיינה את השפה הישנה נדרשת לפנות מקום בתחומים רבים לגישות מבקשות שינוי, גישות סובלניות ופתוחות יותר. במקומות רבים בחברה הישראלית מתגבשת שפה תורה אישית ויצירתית , המתבססת על הישן כדי לייצר את החדש, שפה בה הרבני מוחלף בריבוני ואנחנו שמחים וגאים להיות חלק מיצירת שפה חדשה זו.

גם האמנות היא שפה: המילה , הפסוק, המשפט הצבע, הכתם, הקו, הצורה. התנועה והצליל. כל אלה מייצרים שפה מאוד אינדיבידואלית ויצרית.
שאלנו את עצמנו - איך מחברים בין השפות ? היכן היא נקודת המפגש בין השפה האישית הפרטית, היא שפת הנפש המתבטאת באומנות ובין שפת התורה – שפת החוק האמונות, הדעות, והערכים?
את פירות חיבור זה תמצאו באתר ובו יצירות ספרות ואמנות - הקשורות ב'ארון הספרים היהודי'.

אנחנו מבקשים את חופש היצירה. את היכולת לקרוא את הטקסט, ללמוד אותו ולהגיב עליו ממקום משוחרר. לייצר מדרש אישי המחויב לעצמו בלבד.
מקווים שתהנו,

יונה ארזי - לומדת ומלמדת יהדות בישיבה החילונית של בינה בתל אביב ובהיברו יוניון קולג' בירושלים.
ארי אלון - דרשן נודד, סופר ומורה בישיבה החילונית של בינה, ובבתי מדרש רבים נוספים.

הקרב על השבת - תהילה צ"ב | עפרה שפי ויונה ארזי

30 לאוקטובר

מבצר של מים - הקבצן השישי

16 לאוקטובר

ספרות זולה - תהילה קמ"ט| עפרה שפי ויונה ארזי

07 לאוקטובר

שיר המעילות – תהילה קל"ג | עפרה שפי ויונה ארזי

07 לאוקטובר

השיר על הארץ - שירת האדמה- תהילה קכ"ט | עפרה שפי ויונה ארזי

07 לאוקטובר

כולנו בני אמה - תהילה קט"ז | עפרה שפי ויונה ארזי

07 לאוקטובר

אֶשְׁתְּךָ כְּגֶפֶן פֹּרִיָּה - תהילה קכ"ח | עפרה שפי ויונה ארזי

07 לאוקטובר

ברוך דיין האמת - תהילה קי"ג | עפרה שפי ויונה ארזי

07 לאוקטובר

מה שראתה שפחה על הים - תהילה קי"ד |עפרה שפי ויונה ארזי

07 לאוקטובר

מעורין זה בזה - בבלי יומא נד א (שיר המעילות תהילות קל'ג)

05 לספטמבר

קרועים אנו מס...

16 לאוגוסט

קרועין אנו 2 2

16 לאוגוסט

מִפְּנֵי זַעַמְךָ וְקִצְפֶּךָ כִּי נְשָׂאתַנִי וַתַּשְׁלִיכֵנִי - תהילה ק"ב | עפרה שפי ויונה ארזי

25 ליולי

שקיעת הזריחה - תהילה ק"י | עפרה שפי ויונה ארזי

25 ליולי

עַל מָחֲלַת לְעַנּוֹת - תהילה פ"ח |עפרה שפי ויונה ארזי

08 ליולי

מְחוּלָלוֹת בַּכֶּרֶם - תהילה פ' | עפרה שפי ויונה ארזי

08 ליולי

וּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ כּוֹנְנֵהוּ – תהילה צ' | עפרה שפי ויונה ארזי

08 ליולי

לְכוּ נְרַנְּנָה לַיהֹוָה - תהילה צ"ה | עפרה שפי ויונה ארזי

08 ליולי

יחסים אסורים בהסכמה - תהילה צ"ז | עפרה שפי ויונה ארזי

08 ליולי

אֱלֹהֵיכֶם עָנִי כְמוֹתְכֶם – תהילה ע"ד | יונה ארזי ועפרה שפי

09 ליוני

משפט אלישבע - תהילה ע״ה |עפרה שפי ויונה ארזי

09 ליוני

לידה וגאולה - תהילה עז | עפרה שפי ויונה ארזי

09 ליוני

משעבוד לאחוות נשים - תהילה ע"א | עפרה שפי ויונה ארזי

01 ליוני

תהילה לסוטה הרועה בשושנים - תהילה ס"ט | עפרה שפי ויונה ארזי

01 ליוני

מנורה לנביאות ישראל- תהילה ס״ז /יונה ארזי ועפרה שפי

01 ליוני

אעירה שחר - תהילות נ״ז| יונה ארזי ועפרה שפי

20 למאי

דואט בשלשה קולות - תהילה ס"ג | יונה ארזי ועפרה שפי

20 למאי

בִּנְדָבָה אֶזְבְּחָה - תהילות נ"ד / יונה ארזי ועפרה שפי

09 למאי

כזית רענן - תהילות נב | עפרה שפי ויונה ארזי

07 למאי

פועלי אוון אכלו לחם אלוהים - תהילה  נג | עפרה שפי ויונה ארזי

07 למאי

קינה על מות עלמות - תהילה מ"ו |יונה ארזי ועפרה שפי

29 לאפריל

שושנה את חולה - תהילות מ"ה | יונה ארזי

25 לאפריל

בְּעֶצֶב תֵּלְדִי בָנִים - תהילה לט | עפרה שפי ויונה ארזי

17 לאפריל

שירה עתיקה - תהילות מ' | עפרה שפי ויונה ארזי

17 לאפריל

וּבְצַלְעִי - תהילה לה |עפרה שפי ויונה ארזי

14 לאפריל

אז מי זאת הצדיקה הנעזבת? תהילה לז |עפרה שפי ויונה ארזי

14 לאפריל

יוצאות מהתיבה – תהילה לד | יונה ארזי ועפרה שפי

09 לאפריל

שריפת המפלצת - תהילה כ"ט | עפרה שפי ויונה ארזי

03 לאפריל

גילו ברעדה - ברכות ל ע"ב

03 לאפריל

תהילה למבקש/ת לבוא בקהל - תהילות כה| עפרה שפי ויונה ארזי

28 למרץ

למי למי יש יותר כבוד - תהילות כד | יונה ארזי ועפרה שפי

27 למרץ

רחמה של האילה בגיא צלמוות - עירובין נד

24 למרץ

תהילה לשרה. יה, מי תגור באוהליך, מי תשכון בהר קדשך - תהילה טו | יונה ארזי ועפרה שפי

23 למרץ

למנצחת תהילה לאלת השחר - תהילות כ"ב | יונה ארזי ועפרה שפי

23 למרץ

מלכודת דבש מונותאיסטית - תהילה כ"ג | יונה ארזי ועפרה שפי

23 למרץ