אדם אתן – יחזקאל לד|יונה ארזי

כבר כמה ימים אני שואלת את עצמי למה כתבתי על הצאן המצוירות שלי "אדם אתן" ? אינטואיציה וקול פנימי אמרו לי שלא רק עובדי כוכבים אינם נחשבים לאדם (בין אם לענייני טומאה או בכלל!!) אלא שישנה במקום כלשהוא אמירה דומה אודות נשים.

והנה אור החיים הקדוש – בפירושו לבראשית אומר : למה לא קרא לאשה שם בשעה ראשונה?

 קודם כל בבריאה  `ויקרא את שמם אדם` שם לתהלה ולתפארת, כי שם זה אדם הוא שם מעולה וכמאמר הנביא (יחזקאל לד לא) `אדם אתם`, ואמרו רבותינו ז"ל (יבמות סא) אתם קרויים אדם וכו`:

קודם כל , הוא אומר, אדם זה שם מעולה , כבר הנביא יחזקאל אמר – אדם אתם.

אבל חכמים אמרו – אדם אתן, ואין אומות העולם קרויים אדם. (יבמות סא)

 ***

א ב ל – "אחר מעשה ששמעה האשה לדברי המסית וחטאה בעץ הדעת ירדה מבחינתה וחסרה שם המעולה" !! מהרגע הזה האישה אינה כבר בחזקת אדם. כך דורש אור החיים, האדם שחטא יחד איתה נשאר עם השם המעולה, אבל האשה כבר לא "אדם" ובנותיה אינן "בנות אדם";  "לזה בא האדם וקרא לה שם על מעשיה שהיתה אם כל חי, והגם שגם אדם חטא, כבר כתבתי למעלה ששוגג היה בדבר" יכול להיות שהאדם הוא גם כן כבר "לא בן אדם"….כך סובר אור החיים ושוגג היה הדבר שלא קבל שם אחר.  

ועדיין קשה לקבל. כי מי ששנה לאשה את שמה היה אדם, הוא זה שהוריד אותה מדרגת אדם – דרגת תהילה ותפארת לדרגת אם כל חי בלבד. אבל אותו – לא היה מי שיוריד…

Facebook
Twitter
LinkedIn