אין לה דבר – יבמות פז ב

משנה יבמות פרק עשירי האישה רבה

משנה א

[*] האשה שהלך בעלה למדינת הים ובאו ואמרו לה מת בעליך וניסת ואחר כך בא בעלה תצא מזה ומזה וצריכה גט מזה ומזה.

ואין לה כתובה ולא פירות ולא מזונות ולא בלאות לא על זה ולא על זה אם נטלה מזה ומזה תחזיר והולד ממזר מזה ומזה

ולא זה וזה מטמאין לה ולא זה וזה זכאין לא במציאתה ולא במעשה ידיה ולא בהפרת נדריה…

*******************************

הטקסט כל כך מדבר בעד עצמו, עד שחשתי שהשתיקה יפה כאן. ובכל זאת, השם שנתתי לעבודה `אין לה דבר` מהדהד את שירו של ביאליק הכנסיני תחת כנפך.

 הבקשה להכנס תחת כנפי שני האנשים – הבעלים, מסתיימת באיו לה כלום אין לה דבר. הכוכבים רימו אותה, היה חלום גם הוא עבר.

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn