אישה פרה – עבודה זרה כג

 

..האשה שנחבשה בידי עובדי כוכבים, ע"י ממון – מותרת לבעלה, ע"י נפשות – אסורה לבעלה!…רבי פדת אמר, לא קשיא: הא רבי אליעזר, הא רבנן; דתנן גבי פרת חטאת, ר` אליעזר אומר: אינה נקחת מן העובדי כוכבים, וחכמים מתירין; (בבלי עבודה זרה כג א)

 

הפרה האדומה הופכת לכתם שחור. שורות הדף נמחקות. 

המיסתורין מופר על ידי הדיון ההלכתי – הדיון עוסק  באישה שנשבתה בידי עובדי כוכבים. האם היא מותרת לבעלה? (לאחר שיחרורה)

והתלמוד כדרכו עושה את המעברים ההזויים שלו,  ומשווה את האישה לפרה אדומה . אם האשה נשבתה לשם כסף – מותרת… ואם לשם התעללות – אסורה.

ומייד הנרטיב ההלכתי מביא  את המחלוקת האם מותר לקנות פרה אדומה מעובדי כוכבים. לא סתם נרטיב תמים. כל ענייני הטומאה והטהרה הקשורים גם באישה וגם בפרה  טמונים בתוך הנרטיב ההלכתי הזה.

ההשוואה אישה ובהמה בלתי נמנעת.

ואז אין ברירה. הפרה הופכת לאישה.

 

.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn