בית

הבית זה מקום
שאם אתה חייב לשוב אליו
תמיד פתוחה בו דלת לקראתך
שירים הם לפעמים
האהבה האחרונה
לבית שרחק. (נתן יונתן)

 

https://www.youtube.com/watch?v=u_nqzVghbuU

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn