בלגן בא לגן (מבוא להגדה אורבנית של פסח)

יש בלגן מרתק בכל אחד מ929 פרקי התנך. הרבנים חרדים מפני הבלגן הזה ומנסים לעשות סדר בכל פרק ובכל פסוק. יחזקאל הדרשן לא אוהב את הסדר הרבני המאולץ – הוא שואף להחזיר לתנך את יופיו הפראי ולעשות בו בלגן.

יחזקאל הדרשן אוהב בלגן ושונא סדר. הוא אוהב תפילה ושונא סדור תפילה, אוהב עבודה ושונא סדור עבודה, אוהב סתרי תורה ושונא סדרי משנה, אוהב נשים ושונא סדר נשים, אוהב גברים ושונא מִסְדָרֵי גברים, אוהב פרחים ושונא סדור פרחים. בכל פעם שהוא בא לגן אירועים יוקרתי הוא עושה בלגן בסדור פרחיו. בכל יום ויום הוא בא לגן החיים התנ"כי ורועה את שושניו בשדה הפתוח.

בכל יום ויום רואה יחזקאל הדרשן את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, וקיבל את התורה, וחולל מול עגל הזהב, ושבר את הלוחות, והלך ארבעים שנה במדבר, ונכנס לארץ ישראל, ועשה הרע בעיני יהוה ובנה את בית מקדשו, והחריבו, ושפך את חמתו על ירושלים, וגלה לתל-אביב.

בכל לילה ולילה עורך יחזקאל הדרשן סדר פסח מבולגן בפאב התל אביבי שלו, ובכל סדר הוא מחייב את עצמו לדרוש דרשה מקורית שלא נדרשה עדיין. הוא מכור בעת ובעונה אחת למקוריות הכי חדשנית ולמקוריות הכי קמאית. הוא עבד נרצע של אלת המקוריות העריצה. בכל לילה הוא עוקד עצמו למרגלותיה ומסניף את ניחוחה.

 

                                                      (המשך בקרוב)

Facebook
Twitter
LinkedIn