בראשית

איש אישה שני עצים, נחש אחד.

Facebook
Twitter
LinkedIn