החדש על הישן והישן על החדש – ראש השנה יב ב

בעצם, זאת משנה ממסכת תרומה, בדבר תרומה לכהנים וללוויים, שמעלה שאלות  של  זמן, של דיוק, כוונה, סדר, חוק , ועירבוב. טבעי שהיא תהייה נידונה במסכת ראש השנה.

משנה מסכת תרומות פרק א

 אין תורמין מן הלקט ומן השכחה ומן הפאה ומן ההפקר

ולא ממעשר ראשון שנטלה תרומתו ולא ממעשר שני והקדש שנפדו

ולא מן החייב על הפטור ולא מן הפטור על החייב

ולא מן התלוש על המחובר ולא מן המחובר על התלוש

ולא מן החדש על הישן ולא מן הישן על החדש

ולא מפירות הארץ על פירות חוצה לארץ ולא מפירות חוצה לארץ על פירות הארץ ואם תרמו אין תרומתן תרומה: 

ואם התערבב באסם ?  אין תרומתו תרומה.

אל תעשו קומבינות כשאתם נותנים.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn