המלאכים סותמים את החלונות – ירושלמי סנהדרין פרק י

 

והיו מלאכי השרת מסתמין את החלונות שלא תעלה תפילתו של מנשה לפני הקדוש ברוך הוא

והיו מלאכי השרת אומרים לפני הקדוש ברוך הוא :

רבונו של עולם אדם שעבד ע"ז והעמיד צלם בהיכל אתה מקבלו בתשובה??!!

(ירושלמי, סנהדרין, פרק י)

Facebook
Twitter
LinkedIn