הנני סגולה – יונה ארזי ורונית אופיר

אתם סבורים שאני בעל מום …?  

אין אני בעל מום כלל רק באמת יש לי כח . הנני סגולה

Facebook
Twitter
LinkedIn