הפרדס

ואחד אמר שיש (לו) פרדס נפלא מאד, שיש שם פרות וכו`,

ונוסעים לשם כמה וכמה בני אדם ושררות,
כי הוא פרדס נאה מאד,
ובקיץ נוסעים לשם כמה בני אדם ושררות לטיל שם,
ובאמת אין בהפרדס מקום כל כך שיחזיק כל כך אנשים,
ועל כן הוא מועט מחזיק את המרבה.

Facebook
Twitter
LinkedIn