הקבצן השישי – יונה ארזי

במאמרו "החידוש של ר` נחמן מברסלב" כותב יהודה ליבס :

 "במקום הגשמתו של אידיאל מציע ר` נחמן בכמה מקומות את הכיסופים עצמם. ההגשמה לא רק שאינה אפשרית, היא גם איננה רצויה,

שכן בהגשמת תוכנם יתבטלו הכיסופים ויוחלפו בתוכן קבוע, מה שמנוגד לאידיאל הברסלבי של החידוש המתמיד."

 

לכן לא ציירתי את בת המלך. 

Facebook
Twitter
LinkedIn