הרוגי עומק – מגילה ו א

תלמוד בבלי מסכת מגילה דף ו עמוד א

אוהבי שרידים יושבי רקת, צאו וקבלו הרוגי עומק

וזה שיר הספד מיסתורי שכנראו שוררו בטקס הלווייה של מי שבא להקבר ברקת. (טבריה?)

האם עומק זה שם מקום?  

בכל מקרה, הכנרת כאן ברקע. ויש כאלה שהם אוהבי שרידים.

Facebook
Twitter
LinkedIn