השותפים שרצו לעשות מחיצה – בבא בתרא ב א

האם מחיצה היא סוף הסיפור או התחלת הסיפור?

האם שותפות מטבעה דורשת  עשיית מחיצה.  אחרת השותפות לא יכולה להתקיים?

Facebook
Twitter
LinkedIn