זכרונות – ראש השנה לד ב

תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף לד עמוד ב

אמר הקדוש ברוך הוא: אמרו לפני בראש השנה מלכיות זכרונות ושופרות. מלכיות – כדי שתמליכוני עליכם,
זכרונות – כדי שיבא לפני זכרוניכם לטובה, ובמה – בשופר.

איזה אתגר – להזכיר בתפילה את קיומנו. לטובה.
כי לזכור את קיומנו לרעה, זו כנראה לא בעיה כל כך גדולה. קורה כל הזמן.
כמה דמעות יש בבקשה – אל תשכח אותנו. אבל לטובה.

ובינינו, לזכור לטובה זה מנגנון לא מספיק משומש. הפגיעה שאנו משליכים כאן על האל היא הפגיעה שלנו. בפי האל אנו שמים את האחריות לזכור לטובה.

זאת האחריות שלנו.

Facebook
Twitter
LinkedIn