חיצים

היו מורים אותה,

הגיעו אליה כל העשרה מיני חצים שמשוחים בעשרה מיני סמים

והיא ברחה לתוך המבצר  ונכנסה לתוכו,

ועברה דרך השערים של החומות של מים, כי יש שם שערים באלו החומות של מים  והיא עברה ונכנסה לתוך כל העשרה חומות של המבצר של מים,

עד שבאתה לפנים, ונפלה שם ונשארה חלשות.

Facebook
Twitter
LinkedIn