טבלא של זהב – יומא לז א

משנה מסכת יומא פרק ג

הילני אמו עשתה נברשת של זהב על פתחו של היכל ואף היא עשתה טבלא של זהב שפרשת סוטה כתובה עליה (משנה יומא ג י)

————————————————————————————————–

הלני, אמו של מונבז המלך תרמה לבית המקדש לוח זהב ועליו חקוקה פרשת סוטה. לא פחות ולא יותר. מי זאת הלני ומי זה מונבז המלך?

יוסף בן מתיתיהו בספרו קדמוניות היהודים  (ספר כ, ב-ד) מתאר איך התגיירה הלני יחד עם בנה בהשפעת שני יהודים ובהמשך תיאר איך שלחו משלחת צבאית גדולה כדי לסייע למורדים היהודים. לפי תיאורו של יוסף בן מתיתיהו סוחר תכשיטים בשם חנניה שנקלע לחדייב הוא שסיפר להלני המלכה על עם ישראל והשפיע עליה להתגייר. 

וכאן היא נותנת דווקא את לוח הזהב שעליו חרותה פרשת סוטה. די מזעזע שזאת תרומה או מתנה של אישה אישה תורמת להנכחת הטקס המשפיל הזה, שבספרות חזל מועצם מאד.

ואולי זה תרגיל שעשו לה הכהנים של בית שני- בכל זאת היא לא משלנו, כך אמרו לעצמם, נקשור את המתנה לטקסט  – וכך נקטין את התורמת.

ואולי – המסורת האגדית יצרה את הקשר הזה. לומר לך שהלני המלכה מקבלת על עצמה את ההלכה היהדות הפטריארכלית עד כדי כך שחורתת את פרשת סוטה על לוח זהב

לוח הזהב שלה דורך ומועך את כל הסוטות וכל הנאנסות וכל הנרצחות .לוח הזהב שלה משתף פעולה עם מימסד מיזוגני ורצחני.

****

בתוך רשימת הכלים שנידבו עשירי ירושלים למקדש לאחר איזכור תרומתו של מונבז מוזכרת מתנתה של הלני. המושג "טבלא של זהב" אינו מופיע בשום הקשר אחר ביחס למקדש וגם פרשת סוטה  אינה מהנושאים התדירים שבפולחן המקדש, לכן לא סביר שהמציאו את הסיפור הזה.  כנראה מסורת אמינה.  (כך ישי רוזן-צבי). המסורת הזאת מופיעה גם בתוספתא :

תוספתא מסכת סוטה (ליברמן) פרק ב
הלכה א
היה נוטל את מגלתה ונכנס לו לאולם טבלה של זהב היתה קבועה בכותלו של היכל והיא נראית מבאולם ממנה רואה וכותב לא חסר ולא יתר יוצא ועומד בצד סוטה קורא ודורש ומדקדק כל דקדוקי פרשה ומשמיעה בכל לשון ששומעת כדי שתהא יודעת על מה היתה שותה ובמה היתה שותה על מה היתה טמאה ובמה היתה טמאה ואומ` לה משביע אני עליך ויבא עליך שיבואו עליך זו אלה משביע עליך זו שבועה

מסתבר שלא מדובר בקישוט …
בתוספתא מתוארת הטבלא כחלק מהטקס! מסתבר שלמתנת הלני היה שימוש מעשי , וגם התוספתא מספרת על מיקומו המדוייק של הלוח.  פרטים אילו אינם נמצאים במשנה במסכת יומא, ויש כמה וכמה הסברים לכך. (אולי זה הטקס המקורי ומתנת הלני הומצאה אחר כך. מי יודע). מהירושלמי סוטה אנחנו לומדים גם כן שהכהן היה קורא מהטבלא  מר ח ו ק. 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn