יסוד מערבי של מזבח חיצון – יומא נט ב

הקיר של הלול הנטוש בנחלת יהודה משמש כמצע לדמוי הדם הנשפך על היסוד המערבי של המזבח החיצון.
איך נראה קיר ששופכים עליו דם?

Facebook
Twitter
LinkedIn