יצחק ורבקה לנצח נוסח ב- בראשית כו

"בוא וראה : `באר מים חיים , ` זה הוא הסוד העליון בתוך סוד האמונה , הבאר שיש בה `מוצא מים / וזו הבאר המתמלאה מתור אותו `מוצא מים , ` והן שתי מדרגות שהן אחת: זכר ונקבה כאחד , כיאות . 
ובוא וראה : אותו `מוצא מים` ואותה באר הם אחד , והכל נקרא באר , שהרי הוא המקור שמכניס ואינו פוסק לעולם , והבאר מתמלאה , ומי שמביט בבאר זו מביט בסוד העליון של האמונה . וזה הוא סימנם של האבות , העמלים לחפור בארות מים בתוך הסוד העליון , ואין להפריד בין המקור ובין הבאר , והכל אחד ." (י . תשבי, משנת הזהר מקוצר, עמ , 169 , זהר ח"א קמא א)
למצוא מים – אצל דרשני הזהר הופך למעשה יחוד בין אלהים והאבות. האתגר הרוחני לחפור בתוך `הסוד העליון`, לבקש ולדרוש את המערכת המסובכת הזאת, שוב ושוב – היא הדרישה של יצחק, המהווה הד לדרישתה של רבקה. ושני הדרשנים/חפרנים האלה נפגשים בפרק כו כמממשים באהבה את סוד הייחוד – שמתממש בבניית הבית.
או כמו שאומר הזהר : 
`ואחר שידע האדם סוד החכמה ויכין עצמו בה , מה כתוב ? `אחר ובנית ביתך" , זו נשמת האדם בגופו , שיתוקן ויהיה אדם שלם . והזהר, שמדבר על `אדם שלם` מודע ל`ביתו זו אישתו` החז"לי .

מבט על הפרקים עד כה,  מראה כמה הבאר נוכחת. החל מהגר הקוראת לבאר ה` רואי, ועד  הבארות הנחפרות באובססיביות על ידי יצחק, במאמץ סיזיפי לא להגרר למצרים כמו אביו.  ליד הבאר מתרחש הכל. היא סמל לאהבה, לחיבור, לחיים, לתורה ולשכינה.

ועוד נפגוש ליד הבאר את יעקב ורחל, ואת משה ובנות יתרו, ואת בארה של מרים. 

בצילום – הבאר הישנה בנחלת יהודה.

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn