כלה – יומא עח ב


המלך והכלה ירחצו את פניהם (ביום כפור)
דברי חנינא בן תרדיון
כלה, מאי טעמא?
כדי שלא תתגנה על בעלה
כלה עד כמה?
אין מונעין תכשיטין מן הכלה כל שלשים יום (רמבם: מונים שלשים ימי אבלות מאחרי ימי שמחת הנישואין)

(יומא עח ב )

 
 
 
Facebook
Twitter
LinkedIn