לא הביאו ספר תורה (1) -סוכה טז ב

תלמוד בבלי מסכת סוכה דף טז עמוד ב

פעם אחת שכחו ולא הביאו ספר תורה מערב שבת, למחר פירסו סדינין על גבי העמודים והביאו ספר תורה, וקראו בו. פירסו סלקא דעתך מהיכן הביאום בשבת? = מה עולה על דעתך שהביאו עמודים ופרסו סדינים בשבת !!!

אלא: מצאו סדינין פרוסים על גבי העמודים, והביאו ספר תורה וקראו בו.

ממש נס.

פתאום נבנתה סוכת תורה. מעשה שקרה בציפורי.

כאן ניסיתי לתאר את הרגע בו מופיע העמוד ונבנית מעין סוכה לספר התורה

Facebook
Twitter
LinkedIn