ליסטים כמותך כבשוה – עירובין נג א

תלמוד בבלי מסכת עירובין דף נג עמוד ב

פעם אחת הייתי מהלך בדרך, והיתה דרך עוברת בשדה והייתי מהלך בה.

אמרה לי תינוקת אחת: רבי, לא שדה היא זו?

אמרתי לה: לא, דרך כבושה היא.

אמרה לי: ליסטים כמותך כבשוה. (עירובין נג ב)

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn