מאחרת – ראש השנה ו ב

מימד הזמן בחיי האישה, גם של אימותנו ואחיותנו הקדומות – שונה מאותו מימד בחיי הגברים. החכמים בסוגיה מחילים את תפיסת הזמן שלהם על חיי הנשים. עם מושגים כמו עלייה לרגל ונדרים. אבל בחיי אישה יש למימד הזמן משמעויות נוספות ואולי עיקריות, הקשורות למחזור הנשי. להופעתו או לאי הופעתו.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn