מאחרת תמיד – ראש השנה דף ו עמוד ב

מאחרתו תמיד… מימד הזמן בחיי האישה. המחזוריות המתעכבת והנעלמת.

Facebook
Twitter
LinkedIn