מות רחל

מתה רחל. 
הזהר מוציא אותה מהצללים : 
שני עולמות ירש יעקב
אחד עולם הנגלה , ואחד העולם הנסתר. 
ויעקב היה נמצא בין שני העולמות
אחד עולם הנגלה – ואחד עולם הנסתר
כל דבריה של לאה היו במכוסה ובהעלם
וכל דבריה של רחל היו בהתגלות.
כי עולם העליון שהוא לאה , כל דבריו בהסתר
ועולם תחתון – כל דבריו בגלוי
ומשום זה נסתרה לאה ונקברה במערת המכפלה
ורחל נקברה בדרך הגלוי:
זו בסתר
וזו בגלוי.
כי סיבת ההתגלות היא סיבת ההעלם,
וסיבת ההעלם היא סיבת ההתגלות.
שאם האור לא היה מתעלם
לא היה מתגלה (עפ זהר, ויצא, ור` משה קורדוברו – פרדס רימונים)

בטי רויטמן ב`סליחת  הלבנה ` כותבת :" דרך חלוקת התפקידים משמיעה לנו הקבלה את הרטט הבלתי פוסק של השפיעה, את הנשימה המתמשכת, את התנועה ההפכפכה בה מתחלפים ריצודים וצללים … נקודת מבט של ניגודים…עמעום וצלילות – האור פורץ במחיר ההתכווצות, של סינון הדרגתי.
רחל שייכת לתחום ההתגלות דווקא בגלל שהיא לכודה שותקת ודואבת. היא מפיעה וניגלית. מייצגת את הספירה התחתונה  – מלכות, נתונה ביד החומר, מגלה את עצמה מן החושי כדי לשאת ולאזן את עמדתה כחושפת  ומצביעה, מוצאת יועה באלם. היא מלכה. התגלמות הנהרה.

Facebook
Twitter
LinkedIn