מי שנפלה עליו מפולת – יומא פג א

תלמוד בבלי מסכת יומא דף פג עמוד א

מי שנפלה עליו מפולת, ספק הוא שם ספק אינו שם, ספק חי ספק מת, ספק נכרי ספק ישראל – מפקחין עליו את הגל. מצאוהו חי – מפקחין, ואם מת – יניחוהו.

אני מעלה את התמונה לאתר,  היום 22-07-14 וחושבת על כל המפולות, המנהרות, וההתמוטטויות שאנחנו חווים בימים אלה.  לפני שעה היתה אזעקה, ורקטה אחת הצליחה לפגוע. בטח הייתה התמוטטות ומפולת. 

על מה באמת מדברת כאן המשנה?  האם גם על התמוטטות נפשית? 

בכל מקרה אין ספק שמתגייסים לפנות. מפנים כל אחד – ספק נוכרי, ספק ישראל. לפנות מחול, אבנים, צער וכאב. 

מפקחים את הגל. כן.

והנפילה  שבעבודה שלי מהדהדת את פומפיי, למרגלות הר הגעש וזוב.

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn