מעין יופי – בבא מציעא פד א

 בבא מציעא דף פד עמוד א

האי מאן דבעי מחזי שופריה דרבי יוחנן, נייתי כסא דכספא מבי סלקי, ונמלייה פרצידיא דרומנא סומקא, ונהדר ליה כלילא דוורדא סומקא לפומיה ונותביה בין שמשא לטולא, ההוא זהרורי – מעין שופריה דרבי יוחנן.

תרגום :  הרוצה לחזות יופיו של רבי יווחנן יביא כוס של  כסף צרוף, ימלאנו גרעינים של רימון אדום, יעטרנו כליל אדום של ורד, ויניחנו בין חמה לצל – כל אותם הזהרורים אינם אלא מעין יופיו של רבי יוחנן.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn