מקום יש לקב"ה ומסתרים שמו – חגיגה ה ב

מקום יש לו להקדוש ברוך הוא ומסתרים שמו

ומה הוא עושה במקום המסתורי הזה שנקרא `מסתרים` ?

בוכה.

כמובן.

זהו שיאה של סוגיית הבכי.

הכבוד, המכובד, העליון הנורא – בוכה.

 וְאִם לֹא תִשְׁמָעוּהָ בְּמִסְתָּרִים תִּבְכֶּה־נַפְשִׁי מִפְּנֵי גֵוָה וְדָמֹעַ תִּדְמַע וְתֵרַד עֵינִי דִּמְעָה כִּי נִשְׁבָּה עֵדֶר ה`: (ירמיהו יג יז)

 ואם לא תשמעוה במסתרים תבכה נפשי מפני גוה אמר רב שמואל בר איניא משמיה דרב: מקום יש לו להקדוש ברוך הוא ומסתרים שמו. מאי מפני גוה? אמר רב שמואל בר יצחק: מפני גאוותן של ישראל שניטלה מהם ונתנה לנכרים. רבי שמואל בר נחמני אמר: מפני גאוותה של מלכות שמים.

ומי איכא בכיה קמיה הקדוש ברוך הוא? (=האם יש צחוק מלפני הקב"ה) והאמר רב פפא: אין עציבות לפני הקדוש ברוך הוא, שנאמר הוד והדר לפניו עז וחדוה במקמו! ….( בבלי , חגיגה , ה, ב)

יש תשובה. בבתים הפנימיים הוא בוכה , ובחיצונים  לא. ובכל זאת, הרי נאמר – וַיִּקְרָא אֲדֹנָי יהוה צְבָאוֹת בַּיּוֹם הַהוּא לִבְכִי וּלְמִסְפֵּד וּלְקָרְחָה וְלַחֲגֹר שָׂק: (ישעיהו כב יב)

טוב. על חורבן בית המקדש אפילו המלאכים בוכים. 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn