נחלת אחים – יבמות מ, א

תלמוד בבלי מסכת יבמות דף מ עמוד א

 החולץ ליבמתו – הרי הוא כאחד מן האחין לנחלה,

ואם יש שם אב – נכסים של אב.

הכונס את יבמתו – זכה בנכסים של אחיו;

ר` יהודה אומר: בין כך ובין כך, אם יש שם אב – נכסים של אב. ( בבלי יבמות, מ עא).

האם זה שחולץ ליבימתו – שכמעט כנס אותה – מוותר על נכסי אחיו? שאם היה כונס את האלמנה – היה זוכה בנחלת אחיו.  התשובה היא : לא.  הוא כנראה חולק עם אחיו את הנחלה. 

ואם כונס אותה – זוכה בנכסי אחיו – ורשי מוסיף – אפילו גרשה למחר

..הנכסים נשארים במשפחה, כך אומר רבי יהודה. בדעת יחיד. 

האמירה של רבי יהודה מעניינת – לדידו – אפילו אם יש יבום – היבם לא זוכה בנחלת אחיו. מדובר ביבום, בהקמת שם – ולא בהשתלטות על נחלה,  כנראה, זה מה שעומד בבסיס הדברים של רבי יהודה.
דעתו של רבי יהודה לא התקבלה : 

 – הכונס את יבמתו זכה בנכסי אחיו. אפילו בחיי האב וכרבנן וכן הלכה. וכשמת האב אחרי כן יטול היבם פי שנים (האגודה פרק ד נב)

 

לא עולה על דעתה של המשנה ושל ההלכה שהנכסים עוברים לאלמנה, או לאלמנות.

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn