סבא

ניסיתי להתעסק קצת עם `הפגימות` הפרטיות, תוך שימוש בתמונה של סבא שלי מצד אמי

שהיה יהודי קטן קומה, אמן בוהמיין (צייר ונגן כינור כמדומני) ולוקה קלות בנפשו.

הובל לבורות ההריגה בפונאר עם ראשית ההפצצות על וילנה…   (רונית אופיר )

Facebook
Twitter
LinkedIn