סוכת נשים – סוכה ח ב

תלמוד בבלי מסכת סוכה דף ח עמוד ב

תנו רבנן: סוכת גוים, סוכת נשים, סוכת בהמה, סוכת כותים, סוכה מכל מקום – כשרה, ובלבד שתהא מסוככת כהלכתה.

מוזר היה לי הצירוף הזה – סוכת נשים. והבנתי שיש כאן פתח  ללמוד שנשים כשרות לבנות סוכה` ולא רק סוכה…מהרהרת בחברה הטובה בה מצויות הנשים : גויים, בהמות, כותים  – תזכורת להדרה ולגזענות, לדחייה ופסילה. יש עוד הרבה מה לעשות. 

הצבתי בתוך הסוכה כאן דמויות של נשים שמזכירות את הפמיניסטיות הראשונות. המתכנסות להן בסוכה משלהן לא רק כדי לחגוג אלא כדי ליסד ולבנות.

ובכל זאת, ה`חישוקי חמד`, על אתר , מלמד אותנו שסוכת בהמה עדיף !

שאלה. אדם שיש לפניו ארבע סוכות, סוכת גויים, סוכת נשים, בהמה, או כותים, איזה סוכה עדיף לקיים המצוה?

תשובה. באור החיים (בראשית לג יז) על הפסוק "ויעקב נסע סכתה" נאמר: וא"ת וכי בשביל שעשה שם יעקב סוכה יקרא למקום כן? אולי כי עשה דבר חדש בחמלתו על המקנה, מה שלא עשה כן אדם קודם, שיכין סוכה לבהמות ולשנוי חדש קרא המקום עליו, עכ"ל. אולי מטעם זה ראוי שיקיים מצותו בסוכת בהמה הואיל ואיתעביד בה מצות חמלה על הבהמה, יתעביד בה גם מצוה אחרת של ישיבת סוכה. (חשוקי חמד סוכה דף ח עמוד ב` הרב יצחק זילברשטיין)

שלומית בונה סוכה 
מוארת וירוקה 
על כן היא עסוקה היום 
ואין זו סתם סוכה 
מוארת וירוקה – 
שלומית בונה סוכת שלום 

היא לא תשכח לשים 
לולב והדסים 
ענף של ערבה ירוק 
רימון בתוך עליו 
וכל פירות הסתיו 
עם ריח בוסתנים רחוק … (נעמי שמר)

 

Facebook
Twitter
LinkedIn