סכנה – האש הזרה היא אש הקודש המרקדת בתוכנו – זכריה ה' |יונה ארזי

יש לאש הזרה תכונה שטנית מסוכנת – היא מתחפשת לאש קדש.  שתיהן מסוכנות כאחד.
***

(נחמיה ט`) "ויזעקו בקול גדול אל ה` אלהיהם – מה אמרו? ווי ווי ,אותו  זה שהחריב ביתנו ונשרף היכלנו ונהרגו צדיקינו וישראל גלה מארצו – ועדיין הוא מרקד בתוכנו. .. ישבו שלשה ימים בתענית והתפללו ובקשו רחמים. נפל פתק מהרקיע שהיה כתוב בו "אמת".

אמר רבי חנינא :  כלומר, חותמו של הקב"ה אמת.

יצא גור אריה של אש מקדש הקדשים !

אמר להם הנביא זכריה שעמד איתם בטקס הווידוי הקולקטיבי הזה: זה יצר הרע של עבודה זרה!

ניסו לתפוס אותו, נתלשה ממנו שערה  והשמיע זעקה שנשמעה עד סוף העולם…

אמרו הקהל : איך נעשה?

אמר להם הנביא : השליכו אותו לתוך דוד של עופרת, וכסו אותו בעופרת, שעוצר את הקול.  שנאמר : ב (זכריה ה`) ויאמר זאת הרשעה וישלך אותה אל תוך האיפה וישלך את האבן העופרת אל פיה.(מתורגם ומעובד מבבלי יומא סט ב)

 

****

 הסצנה הפותחת את האגדה המדהימה הזאת  `מתרחשת`  בתקופת שיבת ציון, שבי ציון נקהלים למעמד ציבורי של חשבון נפש קולקטיבי, ואומרים : אוי לנו, עדיין יש בינינו משהו , אותו "משהו מרקד" שגרם לכך שגלינו מארצנו והחריב את היכלנו, ואחרי שישבו שלשה ימים בתענית, יוצא לפתע כעין גור אריה של אש מבית קדש הקדשים, והנביא אומר להם – זה יצר הרע של עבודה זרה, הדרשה הולכת ומתקדמת  עם הפסוק מזכריה "זאת הרשעה".  האש היוצאת מקדש הקדשים ונקראת  יצר הרע של עבודה זרה מזכירה לנו  את אותה אש שאכלה את נדב ואביהו  שהביאו אש זרה והמשוואה – אש זרה = עבודה זרה = ואישה זרה מתרקמת בתודעה[1].  מה גם שמייד אחרי הטפול ביצר הרע של עבודה זרה העשוי מאש קדש הקדשים ממשיכה האגדה ומתייחסת ליצר המין כאל משהו שגם אותו צריך לחסל, ואכן  הוא מחוסל, אך לזמן קצר בלבד משהתברר שחיסולו משמעו מוות.

התלמוד מלמד אותנו מה נוצר  בקודש הקדשים של הנפש:  הלהט והתשוקה , אותה אנרגיה יכולה להיות אנרגיית חיים יוצרת ובונה, אבל גם הורסת שורפת ומכלה. אותה אש זרה מרקדת  עד היום – ואם לא משתלט עליה היא תשרוף את ביתנו עלינו.   זוהי אזהרת עומק אישית וקולקטיבית – סכנת החורבן כרוכה דווקא במה שאנחנו מגדירים כקודש. כדאי מאד לבדוק ולחלן את המושגים קדש הקדשים וקדושה – הם בעוכרינו כבר הרבה שנים.

 

 

[1] אישה זרה –  זכריה מתאר את הרשעה כך: זכריה פרק ה ז) וְהִנֵּה כִּכַּר עֹפֶרֶת נִשֵּׂאת וְזֹאת אִשָּׁה אַחַת יוֹשֶׁבֶת בְּתוֹךְ הָאֵיפָה: (ח) וַיֹּאמֶר זֹאת הָרִשְׁעָה וַיַּשְׁלֵךְ אֹתָהּ אֶל תּוֹךְ הָאֵיפָה וַיַּשְׁלֵךְ אֶת אֶבֶן הָעֹפֶרֶת אֶל פִּיהָ: ס

Facebook
Twitter
LinkedIn