עיקול המחלבה, מתוך 'חלום ואין דרך חלומה'

המקום הריק, שעליו אין תוכן תמונתי. הוא הידיעה שהכל ייעלם.  וכבר נעלם. 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn