עשר סוכות, מסע השעיר – יומא סז א

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת יומא פרק ו

תני : עשר סוכות בתוך שנים עשר מיל דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר עשר סוכות בתוך עשרה מיל רבי יוסי אומר חמש .. על כל סוכה וסוכה אומר לו הרי מזון והרי מים…

יש פער קשה להכלה בין תיאור מסעו של השעיר ובין סופו. מציעים לו מזון ומים, יש צל, חנייה, אבל זה מסע של נידון למוות .  זה מסע החיים.  בסופו יש מפגש עם התהום. מעשה סמלי נורא, תוך התעללות בשעיר.

המסע הזה למדבר מסמל גם את המלחמה המתמשכת ברוע, החוזרת ושבה ומתקיימת שנה אחרי שנה – תהליך אינסופי, שמציג בטקסיות  החוזרת על עצמה, את ניפוץ אשליית הבטחון.  מייצר בעת ובעונה אחת  רווחה ואימה.

Facebook
Twitter
LinkedIn