פרה אדומה- עבודה זרה כג

הפרה האדומה הופכת לכתם שחור. שורות הדף נמחקות. 

המיסתורין מופר על ידי הדיון ההלכתי – הדיון עוסק בכלל באישה שנחבשה בידי עובדי כוכבים. האם מותרת לבעלה?

והתלמוד כדרכו עושה את המעברים ההזויים שלו,  ומשווה את האישה לפרה אדומה . אם האשה נשבתה לשם כסף – מותרת… ואם לשם התעללות – אסורה.

ומייד הנרטיב ההלכתי מביא  את המחלוקת האם מותר לקנות פרה אדומה מעובדי כוכבים. לא סתם נרטיב תמים. כל ענייני הטומאה והטהרה הקשורים גם באישה וגם בפרה  טמונים בתוך הנרטיב ההלכתי הזה.

ההשוואה אישה ובהמה בלתי נמנעת.

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn