פרשת וירא הפרשה המצחיקה

הפרשה הכי מצחיקה בתורה…

ארי אלון כותב : פרשת וירא היא הפרשה הכי מצחיקה בתורה. לא שיש בתורה כל-כך הרבה פרשות מצחיקות, ולא שיש בה כל-כך הרבה צחוקים…
מבין כל הנפשות הפועלות בתנ"ך מיוחסת פעולת הצחוק רק לשתיים – לאבינו אברהם ולאמנו שרה. רצה הגורל וצחוקיהם של אבינו ואמנו מתגלגלים עד עצם היום הזה דווקא בחלל הנורא של פרשת וירא. זאת מבלי לקחת בחשבון את השם "יצחק", שבתחילת פרשתנו אנו מתבשרים על לידתו המיוחלת, ובסופה אנו חווים את הוצאתו להורג על-ידי אביו. מצחיק מאוד…
פרשה מוצחקת פרשת וירא. בשעה טובה ומוצחקת ייוולד במהלכה ילד יהודי ראשון. כולם יקראו לו "יצחק" במלעיליות לעגנית. כל ליצני הדור יאמרו: "מאבימלך נתעברה שרה", כל הליצניות תאמרנה: "לא ילדה שרה, אלא אסופי הביאה מן השוק", איציק מאנגר יכתוב "אפילו מטאטא יורה", שרה עצמה תתגלגל מצחוק ותאמר: "צחוק עשה לי אלהים – כל השומע יצחק", וכולם, ללא יוצא מן הכלל יצחקו. אפילו מטאטא יצחק. אפילו רבין יצחק.

פרשה מודחקת פרשת וירא. מצחיק כמה שאנחנו מדחיקים אותה. מפחיד כמה שאנחנו מוצחקים ממנה. ממש פחד יצחק.
המשך דבריו של ארי אלון מובאים בבלוג. מוזמנים לקרוא

Facebook
Twitter
LinkedIn