ציווה לירות אותה

אמר המלך: מאחר שהוא כן, על כן צוה לירות אותה, ואם תמות תמות.
והיו מורים אותה, והגיעו אליה כל העשרה מיני חצים שמשוחים בעשרה מיני סמים כנ"ל, 
היא ברחה לתוך המבצר הנ"ל, ונכנסה לתוכו,
ועברה דרך השערים של החומות של מים, כי יש שם שערים באלו החומות של מים הנ"ל, והיא עברה ונכנסה לתוך כל העשרה חומות של המבצר של מים, עד שבאתה לפנים, ונפלה שם ונשארה חלשות.

Facebook
Twitter
LinkedIn