צלוחית מקל ושקדיה – יומא נב ב

ביחוד השקדיה.

איך נראו החפצים המיסתוריים האלה? צנצנת היא צנצנת? וצלוחית…

והמקל הפורח? האם פרח כל הזמן?

הארון לא נעלם. הוא נגנז. ואולי יימצא פעם.

ואז – נשיר שוב השקדיה פורחת.

Facebook
Twitter
LinkedIn