קובה של זונות – עבודה זרה יז ב

הידהד בי הציור של פיקאסו העלמות מאביניון.

 בבלי מסכת עבודה זרה דף יז עמוד ב

אתיוהו לרבי חנינא בן תרדיון, אמרו ליה: אמאי קא עסקת באורייתא? אמר להו: כאשר צוני ה' אלהי. מיד גזרו עליו לשריפה, ועל אשתו להריגה, ועל בתו לישב בקובה של זונות.

לרוב, כשלומדים את הגמרא על מותו של רבי חנינא בן תרדיון פונים לעסוק ב'מעשה ברוריה'.
חשבתי לעצמי שלאחותה, ולאימה אין שמות. אבל הגמרא מספרת על כך שהרומאים הושיבו את אחותה של ברוריה בקובה של זונות. על ברוריה עצמה לא מדברים בכלל. מי זאת ביתו של רבי חנינא בן תרדיון?
לא מסופר שהיו לו שתי בנות.
לאחר ספור מותו הנורא של רבי חנינא בן תרדיון מספרת הגמרא פתאום על ברוריה שהיתה ביתו של רבי חנינא – מאיין היא צצה פתאום לא ברור… והיא מבקשת מאישה רבי מאיר ללכת ולחלץ את אחותה מאותה קובה של זונות. והספור מתמקד ברבי מאיר.

אני מפנה כאן את הזרקור לגיבורה המשנית של הספור. ובכלל לגיבורות ללא שם.

Facebook
Twitter
LinkedIn