שלהבת העולה מהגחלת

בא וראה: המבקש לדעת חכמת הייחוד הקדוש יסתכל בשלהבת העולה מן הגחלת או מן הנר הדולק

שכן השלהבת אינה עולה אלא כאשר נאחזת בדבר גס.

בוא וראה בשלהבת העולה יש שני מאורות

האחד אור לבן המאיר

והשני אור הנאחז בו שחור או תכלת

אותו אור לבן הוא למעלה ועולה מיושר

ותחתיו אותו האור, תכלת או שחור שהינו כסא לאותו לובן,

ואותו אור לבן שורה עליו

ונאחזים זה בזה להיות הכל אחד […]

ואותו אור לבן אינו משתנה לעולמים לבן הוא תמיד

אבל אותו תכלת משתנה לגוונים עתים תכלת או שחור ועיתים אדום

והוא נאחז לשני צדדים

נאחז למעלה באותו אור לבן נאחז למטה באותו דבר המתוקן תחתיו

שכן כל מה שהוא דבק בו הריהו מכלה אותו ומאכל אותו

בו תלוי כליון הכל מות הכל

ובגין כך אוכל הוא כל מה שדבק בו מתחתיו

ואותו אור לבן השורה עליו אינו אוכל ואינו משמיד לעולם ואין משתנה אורו […]

ועל אותו אור לבן שורה אור סתום המקיפו

וסוד עליון כאן

וכל זה תמצא בשלהבת העולה וחכמות עליונות בה

(זוהר ח"א, נ ע"ב) 

Facebook
Twitter
LinkedIn