שתי נזירות מסוכנות – במדבר ו

שתי נזירות מסוכנות/ במדבר ו

————————-

אתמול,  פגשתי שתי נזירות. את האחת כבר פגשתי שלשום – אבל לא ידעתי שהיא היתה גם נזירה. זוהי המלכה הלני – מלכת ממלכת חדייב שהתגיירה ותרמה לבית המקדש טבלת  זהב שעליה חרותה פרשת הסוטה.

חשבתי לעצמי, שהכהנים לבטח חייכו לעצמם חיוך רב משמעות  כשקבלו את התרומה – אמנם התגיירה, כך חשבו לעצמם, אבל שלא יגבה ליבה – תמיד נזכור שהיא בעצם  אישה זרה – נריץ עליה את הבדיחה הפרטית שלנו וכך נקטין אותה ונזכיר לכולם שקשים זרים וביחוד  זרות לישראל כספחת.

אתמול – כשרציתי לכתוב על נשים נזירות, למדתי שאותה הלני המלכה גזרה על עצמה נזירות. ולא סתם נזירות – אלא נזירות שארכה שבע שנים.  היא נדרה שעד שבנה לא ישוב בשלום מהקרב – היא תהיה נזירה, וכך היה.  תראו, זה מופיע במשנה, במסכת נזיר

        מעשה בהילני המלכה שהלך בנה למלחמה.

        ואמרה: אם יבא בני מן המלחמה בשלום  – אהא נזירה שבע שנים.

        ובא בנה מן המלחמה והיתה נזירה שבע שנים.

        ובסוף שבע שנים עלתה לארץ.

        והורוה בית הלל שתהא נזירה עוד שבע שנים אחרות .

        ובסוף שבע שנים נטמאת ונמצאת נזירה עשרים ואחת שנה

        אמר רבי יהודה  : לא היתה נזירה אלא ארבע עשרה שנה.

אותה הלני, הנדיבה, שספקה מזון לתושבי ירושלים בזמן רעב גדול – נזירותה אינה מתקבלת.  הפרט הטכני של טומאת העמים חל עליה – ולכן אין נזירות אלא בארץ ישראל , ומשום כך היתה נזירה ארבע עשרה שנה. ובסוף נזירותה נטמאה ולכן היה עליה  להתחיל את הנדר מבראשית– ולא היה מי שיפר לה.  קול פנימי/פרשני אומר לי שדעת חכמים אינה נוחה מאשה שנודרת נזירות, ועוד נזירות כה ארוכה – בין שהספור היה ובין שלא היה – אל תשחקי במגרש של הבנים, הם אומרים לה – נזירות זה עניין רציני, את לא יכולה לחרוג ולכן נגרום לכך שתתקעי עם הנדר שלך, ותלכי פרועת שער – כמו סוטה….את זוכרת, תרמת טבלת זהב שעליה חרותה הפרשה.  

והנזירה השנייה שפגשתי אתמול היא מרים התרמודית – או התדמורית. גם היא זרה , כנראה, וגם היא נדרה נדר נזירות. גם מעשה זה נזכר במשנת נזיר :

      מעשה במרים התרמודית שנזרק עליה אחד מן הדמים.

      ובאו ואמרו לה על בתה שהיתה (חולה) מסוכנת

       והלכה ומצאה שמתה

       ואמרו חכמים:  תביא שאר קרבנותיה ותטהר.

סיפור טראגי : מרים הזרה מתדמור, שבאה לסיים את נזירותה, ו`נזרק` עליה דם מטמא,  ולא זו בלבד שבתה מתה – כאן החכמים אמנם מתירים לסיים את תהליך סוף הנזירות, אבל איזה אסון מארגן כאן הטקסט לאשה הזרה הנזירה הזאת – כדי שתבין שנזירות זה לא השדה של הנשים, וכדאי להן להבין שאמנם התורה מדברת על איש או אישה הנודרים נדר נזירות – אבל אישה וביחוד אישה זרה – מוטב לה שלא תידור ולא תזיר עצמה. כל מעשה שהוא מחוץ לנתיב המותווה לנשים –  מלכה או לא מלכה הוא מסוכן. המילה `מסוכנת` – לא נמצאת כאן ללא כוונת מכוון.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn