שתי סוכות – סוכה כז א

תלמוד בבלי מסכת סוכה דף כז עמוד א

ושאל אפוטרופוס של אגריפס המלך את רבי אליעזר : 

כגון אני שיש לי שתי נשים אחת בטבריא ואחת בציפורי, ויש לי שתי סוכות אחת בטבריא ואחת בציפורי, מהו שאצא מסוכה לסוכה ואפטר? – אמר לו: לא, שאני אומר: כל היוצא מסוכה לסוכה בטל מצותה של ראשונה.

מה  מעניין את אנשי ההלכה?   האם אפשר לצאת מסוכה לסוכה? האם מותר לי להיות כמה ימים אצל זו  וכמה ימים אצל זו?

והתשובה – לא. חייבים לשבת שבעה ימים באותה סוכה.

מעניין אותי הספור האנושי שמסתתר כאן. מעניין אותי לחלץ את הקול של שתי הנשים הללו – אחת בציפורי ואחת בטבריה, היושבות לבד. ומחכות לאישן שיבוא ויחגוג איתן. 

דמיינתי אותן בונות סוכה ויושבות בה יחדיו יד ביד. קצת עצובות אבל לא צרות זו לזו. והירח המלא, הלבנה במילואה מתבוננת עליהן מלמעלה.

והנה הקישור לסוכת הנשים התלמודית : http://arzi.co.il/imageview.php?id=40

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn