תיקון גדול – סוכה נא א

סוכה,  דף נא ע"א מִשְׁנָה. בְּמוֹצָאֵי יוֹם טוֹב הָרִאשׁוֹן שֶׁל חַג, יוֹרְדִין לְעֶזְרַת נָשִׁים, וְהָיוּ מְתַקְּנִים שָׁם תִּקּון  גָּדוֹל. 

מהו אותו תיקון גדול? למה מתכוונת המשנה? לעולם לא נדע. האם מדובר בזכרון עמום מתקופת בית המקדש. המהדהד `משחקי מים` רומאיים?
הפרשנים  , רובם ככולם מדברים בעצם על בניית `עזרת נשים`. הרמב"ם מדבר על תיקון רב תועלת. ורבי עובדיה מברטנורו אומר שהיו מקיפין את עזרת הנשים בגזוזטרא, שמו זיזים בכתלים ובכל שנה ושנה היו מסדירים שם גזוזטראות. (כך התוספות יום טוב).

כולם מתבססים על התלמוד, במסכת סוכה :

מאי תיקון גדול? – אמר רבי אלעזר: כאותה ששנינו, חלקה היתה בראשונה והקיפוה גזוזטרא, והתקינו שיהו נשים יושבות מלמעלה ואנשים מלמטה.

תנו רבנן: בראשונה היו נשים מבפנים ואנשים מבחוץ, והיו באים לידי קלות ראש, התקינו שיהו נשים יושבות מבחוץ ואנשים מבפנים. ועדיין היו באין לידי קלות ראש. התקינו שיהו נשים יושבות מלמעלה ואנשים מלמטה. (בבלי סוכה נא ב)

מדובר בתהליך, בתחילה היו כולם יחד ובסופו של דבר (לפי התלמוד הבבלי) נוצרה ההפרדה.
מעניין מאיפה לומדים את ההפרדה.  הגמרא לומדת זאת מהפסוקים בספר זכריה פרק יב

(יב) וְסָפְדָה הָאָרֶץ מִשְׁפָּחוֹת מִשְׁפָּחוֹת לְבָד מִשְׁפַּחַת בֵּית דָּוִיד לְבָד וּנְשֵׁיהֶם לְבָד מִשְׁפַּחַת בֵּית נָתָן לְבָד וּנְשֵׁיהֶם לְבָד: (יג) מִשְׁפַּחַת בֵּית לֵוִי לְבָד וּנְשֵׁיהֶם לְבָד מִשְׁפַּחַת הַשִּׁמְעִי לְבָד וּנְשֵׁיהֶם לְבָד: (יד) כֹּל הַמִּשְׁפָּחוֹת הַנִּשְׁאָרוֹת מִשְׁפָּחֹת מִשְׁפָּחֹת לְבָד וּנְשֵׁיהֶם לְבָד:

כל התקהלות, בין לצורך אבל, ובין לצורך חגיגה עממית – מסוכנת לדעת הגמרא. והראיה מהפסוקים בזכריה. אם לצורך אבל הנשים והגברים סופדים לבד – קל וחומר שלצורך שמחה יש להפריד.

הפרשן `הבן איש חי ` בספרו בניהו בן יהוידע על סוכה דף נא/ב , שואל מדוע לא עשו מלכתחילה כך – מדוע לא התקינו תקנה זאת מלכתחילה, היה ראוי שיחשבו על ה`קלקול` קודם.   (הכנוי `עזרת נשים` התייחס כנראה לשטח בו כל העם עמד יחד, בחצר בית המקדש)

והוא מציע שוודאי הנשים היו מתרעמות על הוצאתן מהעזרה – שאויר העזרה אינו מקודש כמו קרקע העזרה, ואיך יעשו להן כל וידחו אותם ממנה (מהעזרה), ויניחום בגזוזטראות שהן באויר העזרה??!!

ולכן לא עשו מלכתחילה גזוזטראות – עד שהכריחם הנסיון.

 יפה לו. חושב על הנשים שהתרעמו שאם ירחפו מעל קרקע העזרה , יזכו בפחות קדושה. 

 

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn