03.03.21

אחרי השקיעה בשדה03.03.21

חמה נעלמה מעל הרכס
והיא עודה בשביל הולכת

Facebook
Twitter
LinkedIn