אל עד אין דור24.02.21

עוף מוזר קודר כחושך עז מראה קדמון שחור
ונקרא "אל עד – אין – דור

Facebook
Twitter
LinkedIn