love, dove yona – משנה גיטין, ב, ג

 

על הכל כותבין : על העלה של זית , ועל הקרן של פרה  – ונותן לה את הפרה.  על יד של עבד ונותן לה את העבד. (משנה גיטין ב, ג)

 

מאותן משניות, שעל פניו ניראות הזויות. א ב ל, כמה אומץ וכתפיים רחבות יש באמירה "על הכל כותבין". 

אני מדמיינת את הפרה עומדת ברפת, יוצאת למרעה, חוזרת, וזמן חליבה ותמיד תמיד על הקרן שלה כתוב הגט.

 

dove. love, yona

 

Facebook
Twitter
LinkedIn