שלושת השיעורים שלי ב"בינה" לשנת תשע"ה

מאת: ארי אֵלון ת
Facebook
Twitter
LinkedIn

 עולם האגדה התלמודית

הצצה לפרדס היצרי והיצירתי של יוצרי התלמוד

בין 5360 עמודי התלמוד הבבלי פזורים אלפי רסיסי אגדות המורכבים ממאות ספורים קצרים, אלפי מדרשים, וממאות סוגיות המתפתלות בין הספורים והמדרשים הללו. במהלך השנה נצא לשלושים מסעות לימוד בחלל האגדה התלמודית. בכל מסע נמריא מכמה משטחי השראה תלמודיים ונשאף להתקרב ככל האפשר לעולמה המסתורי של חבורת היוצרים הנועזים והאנונימיים, שיצרו את התלמוד מאחורי הקלעים, וייחסו אותו לרבנים מפורסמים (כמו רבינא ורב אשי) שחיו שנים רבות לפניהם.

הקורס יושתת על מקראה (ספר בכתובים) ובה אלף קטעי אגדה נבחרים מתוך התלמוד הבבלי.

(30 מפגשים ימי ראשון 16:30 – 18:30 החל מה19.10.14 עד ה 7.6.15)

 


             פרשת השבוע על פי אגדות התלמוד

          ששה סתרי משנה על חמשה חומשי תורה

 לימוד פרשות השבוע היה תמיד עממי, בניגוד לתלמוד שנלמד בחוגים אקסלוסיביים. כל הסבתות והסבים שלנו נעו על פני המסלול השנתי של פרשות השבוע – בתחילת כל סתיו עברו את המבול (פרשת 'נׂח'), בחורפים יצאו ממצרים (פרשת 'בׂא'), ובסוף ספר 'דברים', רגע לפני שכבשו את הארץ כעם, חזרו להתחיל מבראשית וללכת לארצם כיחידים מחפשי דרך.

במפגשי הלימוד שלנו נשלב בין העממי והאקסלוסיבי. בכל מפגש נבחר פסוקים מהפרשה כמשטח השראה שבועי, ונמריא בעדם אל עולם האגדה התלמודי. בכל מפגש ניווכח לדעת כיצד הפכו חמשת חומשי התורה הנבואית לששה סדרי משנה רבנית.

הקורס יושתת על מקראה (ספר בכתובים) ובה אלף קטעי אגדה נבחרים מתוך התלמוד.

(30 מפגשים ימי ראשון 19:00 – 21:00 החל מה19.10.14 עד ה 7.6.15)

 

 
                                   המנודה שכתב את סיפורי התלמוד

                      סדרת דרמה תלמודית על רבנים יצריים וחסרי תקנה

קורס זה הוא מעין סדרת דרמה תלמודית בת עשרה פרקים. בכל מפגש יוצג ספור תלמודי 'לא מוּכַּר' לצד ספור 'מפורסם' (כמו ספור אהבתם של רבי יוחנן וריש לקיש, ספורי תאוותם של רבי עקיבא, אביי ורבא, סיפור נידויו של רבי אליעזר, הריגתם של רבן גמליאל ורב כהנא ועוד).

במהלך הקורס נתחקה אחר יוצרם הנועז של הספורים הללו שהיה תלמיד חכם יצרי ויצירתי. סיפוריו היוו איום מתמשך על רבני הממסד בדורו, שהעלילו עליו עלילות שהביאו לנידויו.

סדרה זו היא גרסת 'אוף אוף ברודוויי' לא מצונזרת של פסטיבל מספרי סיפורי צדיקים, פסטיבל 'לא בשמים', הילולת רבי שמעון בר יוחאי, וקרנבל 'תנורו של עכנאי'. אם תרצו אין זו אגדה רבנית פונדמנטליסטית אלא אגדה ריבונית אורבנית.

(ימי ראשון ורביעי – 10 מפגשים, פעמיים בשבוע בתאריכים הבאים: 24.8 ; 27.8 ; 31.8 ; 3.9 ; 7.9 ; 10.9 ; 14.9 ; 17.9 ; 21.9 ; 1.10)

 

להרשמה ולפרטים נוספים : 03-5301214 | [email protected]

הקורס באתר בינה – ניתן להירשם גם באתר "בינה": www.bina.org.il