כמה מלים על הקשר בין יום הכפורים לחג קורבן האדם

רגע לפני ששחט אברהם את ישמעאל בנו והעלהו לעולה כקרבן אדם זימן אלהים כבש לאתר השחיטה וגרם לכך שברגע האחרון ימיר אברהם את קרבן האדם בקרבן בהמה. כך כתוב בקוראן ועל כך חוגגים המאמינים את חג הקרבן המוסלמי שיחול השנה באותו תאריך של יום הכפורים היהודי… קריאת התורה של יום הכפורים, לעומת זאת, נפתחת בספור […]