למה נפרדתי מהחברה שלי ביום כפור לפני 48 שנים?

למה נפרדתי מהחברה שלי במוצאי יום כפור לפני 48 שנה? האם הייתי הנער החרדי הראשון שהטיף לחזרה בתשובה בעתון נוער חילוני? מיהו הפלאי הפתיין שהחזיר אותי בתשובה לפני 48 שנה ומה מעשיו כיום?