יִשְׁמַע אֵל

חטא חטאו אברהם ושרה העשירים כאשר עינו את שפחתם הענייה, וכעונש ישיר לכך יענו בני המעונָה את בני המענים במשך דורות רבים.